تبلیغات
اسلام - چگونه یك زن متعادل بشویم ؟!

چگونه یك زن متعادل بشویم ؟!

قوای مردانه و زنانه وجود خود را متعادل كنید!

نویسنده: لیندا فیلد / مترجم: فهیمه حبیبی كرهرودی

من با خودم در تضادم. من بزرگ هستم. توانایی های من نا محدود است.

والت ویتمن

·         وقتی بسیار حساس و آسیب پذیر می شوید.

·         وقتی اعتماد به نفس پایین خود را حس می كنید.

·         اگر در روابط خصوصی با همسرتان غالب یا مغلوب هستید.

·         وقتی ایدههای خلاقی در ذهن دارید اما نمی توانید آنها را به اجرا درآورید.

·         اگر در زندگی همه چیز را با زور پیش می بریدی یا منفعل برخورد می كنید.

برخی مردان، مردسالار و اهل عمل هستند و برخی هم بدنبال مادر می گردند. شما جذب كدام یك از اینها می شوید؟ معمولا" احساسات خود را ابراز می كنید یا اینكه آنها را نزد خود پنهان نگه می دارید؟ اهل شهود هستید؟ اگر این طور است این توانایی مانع عمل شما نمی شود؟

چگونه یك زن متعادل بشویم ؟!

قوای مردانه و زنانه وجود خود را متعادل كنید!

نویسنده: لیندا فیلد / مترجم: فهیمه حبیبی كرهرودی

من با خودم در تضادم. من بزرگ هستم. توانایی های من نا محدود است.

والت ویتمن

·         وقتی بسیار حساس و آسیب پذیر می شوید.

·         وقتی اعتماد به نفس پایین خود را حس می كنید.

·         اگر در روابط خصوصی با همسرتان غالب یا مغلوب هستید.

·         وقتی ایدههای خلاقی در ذهن دارید اما نمی توانید آنها را به اجرا درآورید.

·         اگر در زندگی همه چیز را با زور پیش می بریدی یا منفعل برخورد می كنید.

برخی مردان، مردسالار و اهل عمل هستند و برخی هم بدنبال مادر می گردند. شما جذب كدام یك از اینها می شوید؟ معمولا" احساسات خود را ابراز می كنید یا اینكه آنها را نزد خود پنهان نگه می دارید؟ اهل شهود هستید؟ اگر این طور است این توانایی مانع عمل شما نمی شود؟

ما فقط می توانیم از روابط متعادل لذت ببریم و با تعادل در انرژی هایمان به راحتی احساسات و ایده های خود را ابراز كنیم . بنابر فلسفه باستانی شرق و فلسفه مدرن غرب، همه ما انسانها در درون خود از انرژی زنانه و مردانه برخورداریم.همه مردان و زنان آمیخته ای از انرزی های مردانه و زنانه هستند. انرژی زنانه ما درونی، سر به راه، روحی و عاطفی، با درایت و طبیعی است و از راه شهود و الهام آن را درك می كنیم. انرژی مردانه ما بیشتر برونی،فعال و آمیخته از منطق، استدلال و عمل است.در گذشته، جامعه سنتی مردسالار فقط برای انرژی های مردانه منطق، فكر، استدلال و عمل، ارزش قائل بود، همه انرژی های مهم زنانه معنوی و عاطفی را نادیده می گرفت و آنها را به كلی انكار می كرد.خوشبختانه زمانه عوض شده و اهمیت توازن شخصی، روحی و عاطفی شناخته شده است. علاوه بر زنان مردان نیز به این حقیقت واقف شده اند!

مردان و زنان در صورتی از تعادل روانی برخوردار می شوندكه ابعاد طبیعی مردانه و زنانه وجود خود را پذیرا باشند. یك زن درصورتی متعادل است كه علاوه بر آرامش روح و روان،قوی، مصمم و فعال نیز باشند. امروزه بسیاری از زنان با ادغام قوای درونی خود(بعد زنانه) با قدرت و قاطعیت(بعد مردانه) نقش های احساسی را در جامعه بر عهده گرفته اند.

اما اكثر زنان فقط به بعد زنانه خود تكیه می كنند و از انرژی مردانه خود بهره ای نمی گیرند. اكثر مردان نیز فقط به بعد مردانه خود چسپیده اند و از انرژی های زنانه خود سودی نمی برند. لازم است كه زنان قاطع تر و جسورتر شوند(انرژی مردانه) مردان نیز به احساسات خود (انرژی زنانه) بیشتر اهمیت بدهند.

چطور ابعاد مردانه و زنانه وجود خود را هماهنگ كنید:

با كمك این تمرین ها می توانید انرژی های مردانه و زنانه خود را تقویت كنید.

1.طرح كار خود را بنویسید

اگر مقصد شما مشخص نباشد هیچ گاه نمی توانید برسید! مقصد شما در زندگی كجاست؟ علاقه قلبی شما چیست؟ با نوشتن اهداف خود روی كاغذ ، هر هدفی خود را بیشتر متعهد می كنید و هدف برایتان دسترس تر می شود. در واقع خود را جدی تر گرفته اید.

یگ برگه كاغذ را بصورت زیر به پنج ستون تقسیم كنید:

مقصد              شیوه و راهها          نیازها             بازبینی              تغییرات

مقصد:هدف خود را بنویسید

شیوه:ببینید چه اقداماتی لازم است تا به هدف خود برسید. آنها را به ترتیب فهرست كنید.

نیازها:همه منابع لازم را فهرست كنید. به عنوان مثال، هرگونه كمك،توصیه، حمایت مالی، حمایت خانوادگی.....با گذشت زمان، فهرست شما ممكن است عوض شود.

بازبینی:مهلت های واقع بینانه برای خود در نظر بگیرید. روزهای خاصی را برای بررسی پیشرفت خود مشخص كنید.

تغییرات:هرگونه تغییر در این راه را یادداشت كنید در این ستون می توانید انعطاف پذیر باشید. این ستونی است كه می تواند طرح شما را تحت تاثیر قرار بدهد.برای تغییرات لازم در طرح خود آمادگی داشته باشیدتا با اولین تلنگر زمین نخورید، بلكه خلاقانه طرح خود را تغییر دهید.

هدف نسبتا" كوتاه مدتی را انتخاب كنید با این كار طرح شما فعال می شود و اطمینان پیدا می كنید كه شما هم می توانید "منشاء اثر باشید". ایده های خود را می توانید قدم به قدم به بوته عمل بگذارید. به جای اینكه فقط در مورد آنها فكر كنید.

2.بگویید "نه"

"نه" كلمه به این سادگی را خیلی به سختی در گفت و گوهای خود استفاده می كنیم.آیا تا بحال شده است كه علی رغم میل باطنی خود "بله" بگویید؟اگر خلاف میل خود جواب مثبت بدهید به یك قربانی منفعل و خشمگین تبدیل می شوید. خانم ها خیلی در این مورد با خود كلنجار می روند. اما لازم است كه بین فطرت پرورش دهنده و مهربان خود و برآورد ه كردن نیازهایشان توازن برقرار كنند. در گفتن "نه" تداوم داشته باشید. به شما قول می دهم كه روز به روز برایتان آسان تر شود. تمرین كنید.

ا.نه گفتن را تمرین كنید. وقتی تنها هستید آن را با صدای بلند ادا كنید.خود را به نه گفتن عادت دهید.

2.موقعیتی را تجسم كنید می خواهید بگویید نه. در خیال خود شخص مقابل را ببینید و خود را در در حال نه گفتن تجسم كنید.

3.در حالت جدی نه بگویید. اولین باری كه واقعا" نه می گویید شاید قدری بترسید. اما به محض نه گفتن به خودتان تبریك بگویید. معذرت خواهی هم لازم نیست! به خاطر داشته باشید كه شما می توانید دوست خوبی باشید و همچنان بگویید نه.

3.به حباب نور قدم بگذارید

گاهی با متمركز نبودن قوای زنانه مان، نسبت به دیگران بسیار حساس و شكننده می شویم. هر وقت احساس كردید آسیب پذیر شده اید،این شیوه را بكار گیرید.

چشم هایتان را ببندید و تنفس خود را آرام كنید. حالا خیال كنید كه مقابل پنجره ای باز ایستاده اید. حبابی را می بینید كه از راه پنجره وارد اتاق می شود. به رنگ حباب خود توجه كنید. حباب مقابل شما، نزدیك زمین شناور است. همانطور كه تماشایش می كنید اندازه آن بزرگتر و ظاهرش زیباتر می شود، بسیار بزرگ،بزرگتر از شما می شود حالا به درون این حباب قدم بگذارید. امنیت كامل را احساس می كنید. می دانید كه درون حباب زیبای خود، هیچ كس نمی تواند به شما آسیبی برساند.

شما می توانید این تجسم خلاق را در هر زمان و در هر مكانی انجام دهید. بعد از چند بار تمرین، فقط چند ثانیه لازم است تا بتوانید حباب خود را ببینید و احساس امنیتی را كه به همراه دارد، دوباره تجربه كنید.

4.آرام سازی

گاهی ممكن است قوای مردانه شما از قوای زنانه تان سبقت گیرد. اگر گاهی احساس می كنید به شخصی نافذ و پر زور تبدیل شده اید، شاید زیادی پیش رفته باشید و به جای اینكه قاطع شده باشید، به شخصی تهاجمی بدل شده باشید. در شرایطی كه به احراز موفقیت نیاز دارید، این مسئله براحتی اتفاق می افتد. مقاومت بیش از حد فقط به سردرد و كشمكش منجر می شود. یك روش آرام سازی، مانند مدیتیشن،یوگا،تای چی،تجسم یا تمرین های تنفسی را یاد بگیرید. می توانید به كلاس بروید تا اینها را فرا بگیرید یا از روشهای همین مطلب استفاده كنید. اگر از قوای روحی و عاطفی خود غافل نشوید، می توانید موثر و قوی باشید.

هر وقت دیدید جسارت لازم برای انجام كاری را ندارید زمان آن رسیده است كه انرژی های مردانه خود را فرا بخوانید فراموش نكنید كه شما توانایی های پویایی دارید و می توانید منشاء ایجاد وقایع باشید. اگر قدرت و مقاومت بر شما غلبه كرد و قوای زنانه تان رو به ضعف گذاشت، دوباره توجه خودتان را به درون متمركز كنید و بعد زنانه الهام كننده خود را فرا بخوانید. هروقت هم قوای زنانه تان پیشی گرفت و احساس خطر و شكنندگی كردید، با قدم گذاشتن به حباب نور ، خود را حفظ كنید و به امنیت برسید.

نكات كلیدی

1.فقط در صورتی می توانید از روابط متعادل لذت ببرید كه قوایتان متعادل باشد.

2.اگر به خود اطمینان ندارید و به سختی می توانید به موفقیت های زندگی دست پیدا كنید، پس فاقد قوای مردانه هستید. بیشتر زنان چنین مشكلی دارند با این قوا می توانید جسارت پیدا كنید.

3.استعداد بالای روحی و عاطفی شما قویترین ابزار شماست.

4.تقویت قوای مردانه می توانید فرا بگیرید از این پس طرح كارهای خود را بنویسید می توانید خلاقیت را به واقعیت بدل كنید.

5.نه گفتن را تمرین كنید همین كلمه ساده پله ترقی شما به سوی یك زندگی همراه با قاطعیت است از این تمرین غافل نشوید.

6.می توانید علی رغم اینكه دوست خوبی هستید نه بگویید. امیال خود را با نیازهای شخصی خود هماهنگ كنید.

7.هر وقت منفعل عمل كنید قربانی شده اید.

8.هرگاه قوای زنانتان از اختیار شما خارج شد لازم است كه روی بعد غیر مادی خود كار كنید.

9.زنان قوی و موفق توانایی های درون خود را با قاطعیت و نیرو ادغام می كنند.دنبال مردانی باشید كه چنین رویه ای در زندگی دارند همسران خوبی هستند.

10.پژوهش های علمی حاكی از آن است كه زنان خود به خود می توانند عواطفشان را به قسمتی از مغز انتقال دهند تا توانایی به زبان آوردن احساسات خود را پیدا كنند. اما مردان چنین كاری بلد نیستند. جای تعجب هم ندارد! پس صبور باشید. مردان هم باید یاد بگیرند كه چطور این قوا را متعادل كنند.

___________________________

منبع:60 روش كاربردی برای موفقیت زنان / مولف: لیندا فیلد / مترجم: فهیمه حبیبی كرهرودی / انتشارات: تهران قدیانی 1383

تنظیم برای نوگرا: توسط باران


+ ارسال شده توسط اسلام در تاریخ جمعه 30 اردیبهشت 1390 در ساعت 09:54 ب.ظ | نظرات()